You are currently viewing ยาหมดอายุหรือยาที่เสื่อมคุณภาพอันตราย

ยาหมดอายุหรือยาที่เสื่อมคุณภาพอันตราย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ยามีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายมียาหลากหลายประเภท ที่ทั้งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้และเอาไว้รักษาโรคประเภทต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่ควรรู้เลยก็คือควรที่จะกินยาก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์ เพราะว่าเราจะได้ใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไปแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างพวกยาอันตราย จำเป็นต้องทำตามที่แพทย์บอกหรือว่ายาที่มันหมดอายุเสื่อมคุณภาพ มันก็ไม่ควรที่จะรับประทานเข้าไปเพราะว่ามันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

วันที่หมดอายุให้ดี

ไม่ว่าอะไรก็ควรที่จะดูเพราะว่าวันหมดอายุนั้น มันมักจะมีบอกอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งในบางครั้ง อาจจะไม่ได้หมดอายุแต่ด้วยความที่ยาวมีความผิดปกติ ก็ไม่ควรที่จะกินเข้าไปเพราะในบางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการบรรจุ หรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรดูวันหมดอายุแล้วก็ควรสังเกตข้อมูลวันผลิตและก็ยาด้วยว่ามันแปลกไปจากเดิมหรือไม่

ยาแคปซูล

สามารถสังเกตได้ง่ายๆนอกจากวันเดือนปีที่ผลิตแล้ว เพราะว่าแบบแคปซูลนั้นเราสามารถดูได้เลยว่าลักษณะของแคปซูลนั้น มันบวมหรือมีความผิดปกติหรือไม่หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนสีไปจากรูปแบบเดิมหรือแม้แต่กระทั่ง อาจจะมีความชื้นจนทำให้มีเชื้อราขึ้นก็ไม่ควรที่จะทานมันเข้าไป เพราะว่าในบางครั้งยามันก็มักจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เพราะว่าในบางครั้งการเก็บรักษาของเราอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นัก จึงทำให้มันเสียก่อนกำหนด

ยาตามแพทย์สั่ง

เป็นสิ่งสำคัญมากต้องบอกเลยว่ายาตามแพทย์สั่งนั้น มักจะเป็นยาที่มีความอันตรายดังนั้นควรที่จะกินเฉพาะตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ในบางครั้งไม่ควรกินตามใจตัวเองเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดพลาด หรือเอาง่ายๆต้องบอกว่ายาละลายที่หมอสั่งนั้นในบางครั้ง อาจจะมีคนข้างเคียงดังนั้นไม่ควรที่จะกินด้วยตัวคุณเอง ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ชัดเจนก่อน

rb88 | Great sponsor.